M08. Instal. Especials. Criteris de CORRECCIÓ i AVALUACIÓ