4.- Enllumenat d'exterior

EXRCICI CÀLCUL CORRECCIÓ FACTOR DE POTÈNCIA