1.- Aspectes físics Llum

1.- Aspectes físics de la llum. Reflexió, transmissió i absorció de la llum. Reproducció cromàtica. Magnituds i unitats lluminoses fonamentals. Lleis fonamentals de la *luminotecnia. Factors que influeixen en la visió.