2.-Plaques fotovoltaiques
VIDEO INSTAL·LCIONS SOLARS FTV